FB
Vimeo
Open/Close Menu

„LOCALISE. Objazd jako model badania, edukacji i praktyki w kształceniu zawodowym w dziedzinie animacji kultury i pracy ze społecznościami lokalnymi” to dwuletni projekt zrealizowany z partnerami zagranicznymi z Litwy i Wielkiej Brytanii.Celem projektu było opracowanie modułu kształcenia opartego na wizycie studyjnej jako sposobie poznawania w działaniu różnorodnych kontekstów narodowych, kulturowych i instytucjonalnych.

 

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie pomostu między teorią i praktyką, centrami i peryferiami, instytucjami i społecznościami lokalnymi, wychodziła też naprzeciw potrzebom sektora pracy ze społecznościami lokalnymi.

 

LOCALISE dało możliwość rozwijania idei objazdu jako modelu badania, edukacji i praktyki w szkoleniu zawodowym i wypracowania treści, struktur i form niezbędnych, by można było go stosować w innych krajach. Członkowie międzynarodowej grupy uczestników, m.in. studenci, praktycy pracujący ze społecznościami lokalnymi, przedstawiciele lokalnych instytucji i grup nieformalnych oraz lokalni aktywiści ze wszystkich krajów zaangażowanych w projekt – zdobyli okazję do rozwoju umiejętności zawodowych, międzykulturowych i komunikacyjnych, poznali lokalne potrzeby rynku pracy i sektora kultury oraz stworzyli nowe pole dla partnerstw.

 

Projekt został realizowany przez trzy instytucje szkolnictwa wyższego z Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii, które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia akademickiego i zawodowego w dziedzinie animacji kultury i pracy ze społecznościami lokalnymi oraz w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.

Tutaj do pobrania książka podsumowująca projekt pt. „Twórcze społeczności. Notatki z terenu”.

 

 

Czas: 2010-2012

Miejsce: Polska, Litwa, Wielka Brytania

Partnerzy: Creative Communities Unit, Staffordshire University (Wielka Brytania), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)

Sfinansowano ze środków Programu Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej.