FB
Vimeo
Open/Close Menu

Program specjalizacji Animacja Kultury (1997-2019) składał się z dwóch typów zajęć praktycznych: warsztatów i staży. Każdy student/ka realizował indywidualną ścieżkę zgodną z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. 

W 2019 roku specjalizacja Animacja Kultury została przekształcona w studia magisterskie o profilu praktycznym – Sztuki społeczne.

W ramach warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych artystów i animatorów kultury, uczestnicy i uczestniczki poznawali różnorodne metody i narzędzia pracy:

  • organizacja kultury: planowanie projektu, źródła finansowania, lokalne mapy kultury
  • media: fotografia społeczna, film komórkowy, drama stosowana, performans, teatr fizyczny, śpiew tradycyjny, nagrania terenowe
  • otwarte instytucje artystyczne: edukacja muzealna, pedagogika teatru, rozwój widowni

Staże organizowane były w kilkudziesięciu instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą.

 

W ramach staży studentki i studenci współpracowali m.in. z: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa RaszewskiegoMuzeum Łazienki KrólewskieStowarzyszeniem Katedra Kultury, Stowarzyszeniem Praktyków KulturyTeatrem Węgajty, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę.

Mieli również możliwość odbyć kilkumiesięcznych staży w  Odin Teatret – Nordisk Teaterlaboratorium w Danii, w GRPAS – stowarzyszeniu pedagogów ulicy we Francji, czy jednej z kilku instytucji community arts w Wielkiej Brytanii.

W ramach kształcenia studentki i studenci angażowali się również w projekty realizowane m.in. w ramach programów dotacyjnych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej o wspólnych projektach tutaj.