FB
Vimeo
Open/Close Menu

Program specjalizacji Animacja Kultury 2018/2019

STAŻE REKOMENDOWANE

Projekt działań w przestrzeni publicznej pod kierunkiem Janusza Byszewskiego

Janusz Byszewski – autor kilkudziesięciu projektów edukacyjno-artystycznych w Polsce i za granicą. Kurator i współzałożyciel Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Autor i współautor książek: Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996); Projektowanie sytuacji twórczych (2005) – wspólnie z Majką Parczewską, Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna – instrukcja obsługi (2007, 2009), Muzeum jako rzeźba społeczna (2012).

Czas: kwiecień-maj 2019.

Szczegóły i dokładne daty zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

 

Pedagogika ulicy

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS)

„GPAS od 1997 roku realizuje długofalowy program pomocy i wsparcia dla zaniedbanych społecznie dzieci i ich rodzin z terenu warszawskiej Pragi Północ, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zrzeszamy pedagogów ulicznych, którzy pracują bezpośrednio w środowisku życia dzieci – na podwórkach, ulicach Pragi, utrzymując z nimi kilkuletnią relację. Jesteśmy skuteczni tam, gdzie zawodzą inne organizacje i instytucje pracujące z trudną młodzieżą i zaniedbanymi wychowawczo dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”.

www.gpas.org.pl

Czas: kwiecień-czerwiec 2019.

Zgłoszenia: II semestr

 

Objazdy studyjne

W drugim semestrze planowane są trzy objazdy studyjne poświęcone różnym aspektom pracy w środowiskach lokalnych. Celem objazdów jest lepsze rozpoznanie różnorodności praktyk i doświadczeń w zakresie animacji kultury i pracy ze społecznościami lokalnymi.

Objazdy odbędą się w: Katowicach (29-31.03), na Mazowszu (14-16.06) i na Warmii (27-29.09).

 

WARSZTATY

 

Czytanie obrazów

prowadząca: Urszula Kochanowska

poniedziałek / 15-16:30 / co tydzień

 

Zajęcia pomyślane są jako rodzaj ćwiczeń z patrzenia. Obraz malarski potraktowany zostanie jako przedmiot do oglądania i wzór świadomego patrzenia na rzeczywistość. Omawiane na zajęciach obrazy czytane będą z punktu widzenia praktyki malarskiej. Najczęściej powracającymi zagadnieniami będą pytania o kompozycję, kolor, rytm. Każde z analizowanych dzieł przedstawione zostanie jako wypowiedź zrealizowana w specyficznym języku malarskim posiadającym swoistą gramatykę, czy składnię. Ukazana zostanie podatność tego języka na zmiany zachodzące w historii kultury europejskiej. Zmierzenie się z tworzywem malarskim przy wykonywaniu własnych, drobnych prac powinno uświadomić współzależność między budową a treścią obrazu. Zaś doświadczenie własnych ograniczeń w możliwości przedstawiania świata trójwymiarowego na płaszczyźnie da wyobrażenie o własnych ograniczeniach percepcyjnych. Może być to krokiem w stronę pogłębienia percepcji świata widzialnego.

 

Urszula Kochanowska – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, stypendystka na uniwersytetach w Bolonii, Florencji i Sienie. Zaangażowana w nurt „trzeciego teatru” w Polsce i we Włoszech. Prowadziła zajęcia poświęcone analizie komunikatów wizualnych na Uniwersytecie Warszawskim, Universita per Stranieri w Sienie, Universita „La Sapienza” w Rzymie. Zorganizowała i prowadziła galerię sztuki księgarni „Czytelnik” (1993-96).

 

Historie lokalne

prowadząca: dr Joanna Kubicka

wtorek / 15:00 / co tydzień

 

Czym jest pamięć lokalna? Jakie znaczenie może mieć dziedzictwo lokalne w działaniach animacyjnych? Jaka jest rola przeszłości w budowaniu wspólnoty i wzmacnianiu ludzi? W ramach zajęć analizowane będą projekty dotyczące lokalnej tożsamości i sposobów opowiadania o przeszłości, przewidziane są również wizyty w instytucjach pamięci i spotkania z osobami zaangażowanymi w działania wokół lokalnych historii i/lub autorami takich projektów. Przyjrzymy się metodom pracy ze społecznościami wokół historii i lokalnego dziedzictwa, aby zaprojektować własne działania w wybranych miejscach i wokół wybranych tematów.

 

dr Joanna Kubicka – prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, członkini Zespołu Animacji Kultury i Zakładu Historii Kultury w IKP UW, wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, tradycjami zaangażowaniem społecznego i formami uczestnictwa w kulturze.

 

Poszerzanie pola

prowadząca: Maria Parczewska

czwartek / 13.15-16 / tryb nieregularny

terminy: 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 16.05. 2019.

 

Pierwszym celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na potencjał każdej osoby, który nie ma nic wspólnego z tzw. talentem artystycznym. Drugi cel to przerzucanie pomostu między bezradnym na ogół widzem, a trudną ciągle jeszcze w odbiorze sztuką współczesną. Proponuję autorskie metody z nurtu edukacji twórczej – które przefiltrowane przez każdego z uczestników pozwolą mu odnaleźć swoje drogi i do sztuki, i do własnej praktyki animacyjnej. Warsztaty odpowiadają więc zarówno praktycznie, jak i teoretycznie na pytanie – jakie metody, tematy, tworzywa sprzyjają kreatywności, a jakie postawy prowadzącego blokują ekspresję grupy i hamują odwagę poszukiwania nowych istotnych dla każdego rozwiązań. Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektują działania interaktywne skierowane do wybranych grup.

 

Maria Parczewska – psycholożka, edukatorka, kuratorka, współtwórczyni Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, specjalizująca się w realizacji projektów animacji muzealnej, a w szczególności pracy z odbiorcami sztuki współczesnej.

 

REMANENT – grupa robocza

prowadząca: dr Zofia Dworakowska

czwartek / 9.45-11.15 / co tydzień

 

Warsztat obejmuje przygotowania do kolejnego – dziesiątego już – dnia otwartego specjalizacji i kulturoznawstwa – Remanentu, który odbędzie się w maju 2019 roku. Grupa robocza stworzy wspólnie koncepcję jubileuszowego Remanentu, jego program, plan promocji, zajmie się dokumentacją i innymi zadaniami związanymi z podsumowaniem roku na Animacji Kultury.

Pracę przy dniu otwartym można zaliczyć także jako staż rekomendowany.

 

Choreografia codzienności

prowadzący: Rafał Urbacki i Magdalena Przybysz

wtorek / 11:30-14:45 / tryb nieregularny

 

Warsztat ma za zadanie znalezienie i rozwój narzędzi choreograficznych do pracy ze społecznościami w oparciu o indywidualny kod ruchowy uczestników. Będziemy rozważać choreografię codzienności jako kategorię polityczną. Zastanowimy się nad związkami między świadomością ciała a rozwojem postawy obywatelskiej. Uczestnicy warsztatu w praktyczny sposób poznają sposoby archiwizacji podstawowego habitusu ruchowego społeczności, mechanizmy jego działania i sprawdzą, jak można dyskutować w tym języku o sprawach ważnych dla jego użytkowników. W jaki sposób narzędziami współczesnej choreografii opowiadać o tożsamościach jednostkowych lub grupowych? Jaką przeszłość kryje ciało w kontekście społecznym i kulturowym? Czy ciało może być pomostem między tożsamością a przestrzenią publiczną? Warsztat zakończy się pokazem pracy.

 

Rafał Urbacki (1984-2019) – reżyser, choreograf krytyczny, antropolog ruchu. Studiował m.in. reżyserię dramatu w PWST im. L. Solskiego w Krakowie, kulturoznawstwo na UŚ w Katowicach. Realizator kilkudziesięciu przedsięwzięć o charakterze tożsamościowym i/lub partycypacyjnym, m.in. Mt 9,7 [On wstał i poszedł do domu]”, W Przechlapanem, Gatunki chronione, Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci, Serce robotnika napędza praca, Kształt rzeczy. O węglu i porcelanie, Bloki i familoki. Zainteresowany był głównie tematyką postrzegania osób z alternatywną motoryką i/lub sensoryką w kulturze, archeologią ciała robotniczego, habitusem ruchowym osób nieheteronormatywnych. Z ciekawością przyglądał się rozwojowi mikrowspólnot miejskich.

 

Magdalena Przybysz – choreografka, performerka. Tworzy choreografie we współpracy z twórcami teatralnymi, muzykami, literatami, filozofami oraz artystami video. Jest przedstawicielką choreografii angażującej się we współczesne zjawiska społeczno-kulturowe. Jej nieustającą inspiracją jest pełna absurdów i sprzeczności Polska. Od 2015 roku wykłada historię tańca współczesnego, kompozycję i dramaturgię na Kursie Choreografii scenicznej Iwony Olszowskiej w Krakowie, wykładała również na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Muzykoterapii oraz na Wydziale Aktorskim w Wyższej Szkole Komunikacji i Mediów Społecznych im. Giedroycia w Warszawie. Choreografie tworzyła m.in w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskego, Starym Browarze w Poznaniu, Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu i w Teatrze Słowackiego w Krakowie.

 

I semestr

STAŻE REKOMENDOWANE

 

Zespół Animacji Kultury IKP UW

Staż w ramach bieżących działań specjalizacji w wymiarze min. 3 godz. tygodniowo.

Czas: wrzesień-październik 2018.

Zgłoszenia do 4.09 na adres animacja@uw.edu.pl. Pierwsze spotkanie 10.09.

 

Szkoła letnia w Ośrodku Pogranicze Sztuk – Kultur – Narodów w Sejnach

Staż poświęcony będzie działalności Ośrodka, współpracy ze mniejszościami etnicznymi i społecznością lokalną, w ramach pobytu m.in. spektakl “Kroniki Sejneńskie” oraz warsztaty twórcze i spotkania.

Koszt udziału w stażu pokrywa specjalizacja.

Zgłoszenia z dopiskiem „szkoła letnia – Sejny” należy przesyłać do 09.09. Spotkanie organizacyjne 12.09.

Czas: 27-30.09.

 

Staż inauguracyjny dla I roku – Lublin

Podczas dorocznego stażu inauguracyjnego studenci wezmą udział w wizytach studyjnych i warsztatach w organizacjach działających w Lublinie, m.in. Brama Grodzka – Teatr NN, Stowarzyszenie Homo Faber, Dom kultury Węglin.

Udział dla I roku obowiązkowy. Koszt udziału w stażu pokrywa specjalizacja.

Czas: 27-29.10.

 

Objazd studyjny – Wrocław

Objazd będzie poświęcony działaniom artystycznym i animacyjnym we wrocławskich organizacjach i  instytucjach kultury.

Koszt wyjazdu pokrywa specjalizacja.

Czas: 28.11-2.12.

 

Staże zagraniczne w ramach programu Erasmus

Dwumiesięczne staże współorganizowane przez specjalizację w siedzibie jednego z jej zagranicznych partnerów: duńskiego Odin Teatret, brytyjskich organizacji community arts, portugalskich animatorów społecznych, francuskich pedagogów ulicy.

Staż w ramach programu Erasmus-Praktyki.

Czas: luty-wrzesień 2019.

Spotkanie informacyjne: listopad 2018.

 

Inna Szkoła Teatralna w Teatrze Węgajty

Podczas stażu studenci biorą udział w warsztacie i wyprawie związanymi z jednym z kolędniczych wydarzeń cyklicznych: Zapustach lub Allelujce. Program stażu obejmuje: naukę tańców tradycyjnych i improwizowanych, ćwiczenia ruchowe i głosowe, tworzenie nowych masek zapustnych, etiudy z użyciem masek oraz tradycyjnych maszkar zwierzęcych, improwizacje i opracowanie widowiska kolędniczego.

http://www.teatrwegajty.art.pl

Czas: styczeń-kwiecień 2019.

Zgłoszenia: grudzień 2018.

 

WARSZTATY

 

Fundraising. Warsztaty z zakresu pozyskiwania funduszy

prowadząca: Marta Wróbel
wtorek / 11.30-13 / co tydzień

 

Wiele wartościowych projektów nie zostaje zrealizowanych z powodu braku funduszy. A tak naprawdę – z powodu braku umiejętności pozyskania funduszy. Fundraising jest nadal stosunkowo nową specjalizacją w Polsce, ma jednak coraz większy wpływ na sposób zarządzania projektami czy też całymi instytucjami. Nie sposób obecnie działać w kulturze i nie zetknąć się z wyzwaniem pozyskania finansowania dla własnych twórczych inicjatyw. Warsztaty poświęcone będą następującym zagadnieniom –  jak skutecznie pozyskiwać fundusze; jak budować środowisko darczyńców, ze szczególnym uwzględnieniem darczyńców indywidualnych, korporacyjnych i fundacji; jakie są kluczowe etapy i narzędzia pozyskiwania funduszy. Czym jest strategia pozyskiwania funduszy i jak ją stworzyć. Jak przygotowywać materiały, prowadzić spotkania i … dziękować darczyńcom.

 

Marta Wróbel – filolożka i absolwentka specjalizacji Animacja Kultury. Zawodowo od 2001 roku związana z organizacjami pozarządowymi. Od ponad 10 lat z ramienia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na jeden z największych projektów publiczno-prywatnych w sektorze kultury – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W latach 2011-2014 koordynowała kluczowy projekt fundraisingowy – kampanię na rzecz produkcji wystawy stałej. Po otwarciu Muzeum POLIN kontynuuje pozyskiwanie darowizn na działalności programową, w tym projekty wystawiennicze, edukacyjne, badawcze i kulturalne.

Stypendystka programu Amerykańskiego Departamentu Stanu International Visitor Leadership Program, Public-Private Partnership and Fundraising in Support of Cultural Institutions. W roku 2015 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za swój wkład w tworzenie Muzeum POLIN.

 

Niezbędnik aktywnego mieszkańca

koordynatorzy: Maciej Górnicki-Olszewski, Karolina Dudek-Rączka, (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy)

piątek / 9.45-11.15 / co tydzień

 

Za organizację i przygotowanie zajęć odpowiedzialne jest miasto stołeczne Warszawa. M. st., które  oferuje mieszkańcom szereg możliwości realizacji własnych projektów społeczno-kulturalnych i aktywnego angażowania się w życie miasta. Osoby planujące działania lokalne w stolicy powinny znać miejskie formy wsparcia, z których mogą skorzystać w swojej przyszłej pracy. Warsztaty poświęcone będą kolejnym krokom przygotowywania działań w ramach inicjatywy lokalnej, angażowaniu wolontariuszy, zasadom zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego, sposobom ograniczania barier dostępności wydarzeń. W ramach warsztatu uczestnicy dowiedzą się również jak poszukiwać informacji o mieście, jaka jest jego struktura i jak kształtowana jest polityka miejska, w jaki sposób wykorzystywać programy miejskie do realizacji własnych projektów. Podczas zajęć uczestnicy odwiedzą również miejsca, które wspierają lokalne społeczności w działaniach, bezpłatnie udostępniają przestrzeń i sprzęt oraz sprzyjają realizacji pomysłów mieszkańców. W każdym tygodniu do prowadzenia warsztatów będziemy zapraszać praktyków – aktywistów, urzędników, pracowników organizacji pozarządowych i animatorów. Efektem zajęć będzie wspólne przygotowanie pomysłów na projekty w oparciu o miejskie narzędzia partycypacji.

 

Centrum Komunikacji Społecznej (CKS) zajmuje się realizowaniem projektów i programów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy i działaniami na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w m.st. Warszawie. Program warsztatów przygotowany został w ramach realizacji Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

Zajęcia koordynują: Maciej Górnicki-Olszewski (koordynator projektu edukacji samorządowej studentów) oraz Karolina Dudek-Rączka (koordynatorka Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”).

 

Kino-oko. Podstawy filmu dokumentalnego

prowadzący: Jakub Piątek

środa / 11:30-14:45 / tryb nieregularny

 

Film dokumentalny zachwyca swoją różnorodnością. Od obserwacji bez ingerencji, poprzez dokumenty kreacyjne, hybrydowe, found footage, animadoc, skończywszy na filmach interwencyjnych, politycznych i propagandowych. Film dokumentalny jest odzwierciedleniem tego, co możemy opowiedzieć o rzeczywistości – łącząc obraz i dźwięk na przestrzeni czasu.

Zajęcia warsztatowe o charakterze praktycznym, ukierunkowane na poznanie i oswojenie narzędzi i nurtów filmu dokumentalnego. Ćwiczenia-wprawki, analizy filmów, montaż. W ramach zajęć powstanie jeden wspólny-kolektywny esej dokumentalny.

 

Jakub Piątek – reżyser, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej. Związany ze Szkołą Wajdy jako uczestnik (polsko-niemiecki projekt „Reflection“, „Pierwszy dokument“) i wykładowca („Przedszkole Filmowe 2012“). Jego krótkometrażowy debiut „Matka“ był pokazywany na ponad pięćdziesięciu festiwalach filmowych, zdobył kilkanaście nagród. W 2014 ukończył film „One Man Show“, który miał premierę w Krakowie i Lipsku. W 2018 ukończył 30-minutową fabułę „Users“. Pracuje również jako scenarzysta i montażysta.

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę“ odpowiadał za opiekę artystyczną w projektach filmowych skierowanych do młodych twórców („Polska.doc“, „Videonotacje“).

 

Odgłosy. Warsztat śpiewu tradycyjnego

prowadząca: Agata Harz

wtorek / 13:15-14:45 / co tydzień

 

Głos naturalny, zwany także „białym” to technika wokalna kojarzona powszechnie ze śpiewem i repertuarem tradycyjnym, wiejskim. Starodawne pieśni obrzędowe, liryczne, taneczne czy religijne ożywają i nabierają głębi zaśpiewane właśnie w taki sposób, jak czyniono to przez setki lat. Warsztat poświęcony będzie nauce tej techniki, zapoznaniu się z tradycyjnym repertuarem pieśniowym z terenów Polski centralnej, a także ich odniesieniom do kultury muzycznej i obrzędowości wielkiego miasta. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się ze swoim własnym, naturalnym głosem oraz poszukać jego miejsca w przestrzeni współczesnej.

 

Agata Harz – od lat 90. zajmuje się archaicznymi technikami śpiewu z powodzeniem wykorzystując je w pracy edukacyjnej i artystycznej, biorąc udział w wielu projektach od muzyki dawnej poczynając, na współczesnej muzyce eksperymentalnej kończąc. Współtwórczyni awangardowej grupy „Księżyc” (CD „Nów” i „Księżyc”), wokalistka „Bractwa Ubogich”, pierwszej w Polsce kapeli zajmującej się polską muzyką tradycyjną „in crudo”, obecnie wokalistka zespołu „Pies szczeka” oraz „Wędrowiec” (I nagroda na festiwalu Nowa Tradycja). Prowadziła warsztaty śpiewu m.in. na Taborach Domu Tańca, na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, oraz autorskie, bazujące na polskiej muzyce tradycyjnej zajęcia  dla dzieci. agataharz.wix.com/ahaha, współpracuje z Działem Edukacji Filharmonii Narodowej w Warszawie i Teatrem Polskiego Radia.

 

Stosowane sztuki społeczne?

prowadząca: dr Zofia Dworakowska

czwartek / 9.45-11.15 / co tydzień

 

Zajęcia poświęcone różnym, historycznym i współczesnym projektom społecznych zaangażowań sztuki oraz formom ich realizacji. Refleksji zostaną poddane wpisane w nie koncepcje sztuki i twórczości, relacje twórca – odbiorca, a także postulowane przez nie przekroczenia tego podziału. Zostaną omówione m.in. następujące koncepcje: „demokratyzacja sztuki” Edwarda Abramowskiego, „teatr ludowy” Jędrzeja Cierniaka, „forma otwarta” Oskara Hansena, „rzeźba społeczna” Josepha Beuysa, „barter” Odin Teatret, „wyprawa” Teatru „Gardziencie”, przykłady sztuki w przestrzeni publicznej takie jak projekty Suzanne Lacy, Joanny Rajkowskiej, Pawła Althamera, a także inicjatywy z obszaru animacji kultury i community arts.

Forma zaliczenia: udział w dyskusji podczas zajęć oraz opracowanie pomysłu działań inspirowanych jedną z omawianych koncepcji.

 

dr Zofia Dworakowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, adiunkt w IKP UW. Zajmuje się badaniem różnych form uczestnictwa w kulturze, sztuką społecznie zaangażowaną oraz problematyką aktywnych badań jakościowych. Kieruje specjalizacją „Animacja kultury” oraz Studiami Podyplomowymi „Pedagogika teatru” (wraz z Justyną Sobczyk). Należy do Społecznej Rady Kultury przy Prezydent M. St. Warszawa.

 

Architektura i antropologia – Warsztat projektowy

prowadzący: Anna Gańko, Mikołaj Łątkowski

środa / 16:45 – 20:00 / tryb nieregularny / I-II semestr

30 godz. warsztatu + 30 godz. stażu rekomendowanego

 

Projekt opiera się na ścisłej współpracy studentów UW-badaczy zainteresowanych tematyką miejską i studentów Wydziału Architektury PW, w ramach której zajmą się wybranym problemem zagospodarowania przestrzeni Warszawy. Zadaniem badaczy jest dokonanie szczegółowej analizy obszaru: kontekstu historycznego, społecznego, dotychczasowego zagospodarowania etc. oraz wsparcie studentów PW w rozwiązaniu problemów w taki sposób, który najlepiej odpowiada specyfice miejsca. Celem zajęć jest przede wszystkim przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego, który łączy wiedzę badaczy społecznych i projektantów. Ważna jest także wymiana doświadczeń i perspektyw badawczych – współpraca pozwalająca na wykorzystanie zarówno antropologicznych narzędzi analizy jak i architektonicznych sposobów projektowania. Końcowym efektem projektu ma być wypracowanie modelu współpracy pomiędzy różnymi dyscyplinami.

 

Anna Gańko, Mikołaj Łątkowski – doktoranci w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie uczestniczą w Pracowni Studiów Miejskich i Zespole Badań Terenowych. W roku akademickim 2017/2018 zrealizowali warsztat w IKP poświęcony warszawskim przestrzeniom publicznym – placowi Trzech Krzyży oraz rondu Romana Dmowskiego.