FB
Vimeo
Open/Close Menu

W 2019 roku specjalizacja Animacja Kultury została przekształcona w studia magisterskie o profilu praktycznym – Sztuki społeczne.

ZESPÓŁ:

dr Zofia Dworakowska (kierująca), dr Joanna Kubicka, mgr Natalia Gretzyngier, mgr Karolina Wróbel-Bardzik

 

Sztuki społeczne w mediach społecznościowych:

 

 

KONTAKT:

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: 22 55 20 209
e-mail: sztukispoleczne@uw.edu.pl