FB
Vimeo
Open/Close Menu

Animacja Kultury to specjalizacja praktyczna w Instytucie Kultury Polskiej (IKP UW) powołana z potrzeby łączenia refleksji o kulturze z twórczym działaniem i kształtowaniem postaw aktywnych. Została utworzona w 1997 roku i była współprowadzona przez IKP UW i Stowarzyszenie Katedra Kultury.

W 2019 roku specjalizacja została przekształcona w studia magisterskie o profilu praktycznym – Sztuki społeczne.

Sztuki społeczne kontynuują idee specjalizacji – nauki przez praktykę oraz kształcenia w terenie. Studentki i studenci uczą się badania i rozumienia kultury współczesnej, posługiwania się różnymi formami artystycznymi w projektach społecznych oraz zastosowania tej wiedzy w pracy z różnymi grupami.

 

Więcej informacji o zasadach studiowania, wykładowcach i programie studiów Sztuki społeczne – tutaj.

 

Strona animacjakultury.uw.edu.pl stanowi archiwum działań specjalizacji:

  • polskich i międzynarodowych projektów zrealizowanych przez specjalizację – tutaj
  • publikacji poświęconych animacji kultury – tutaj
  • tekstów o kształceniu praktycznym w Instytucie Kultury Polskiej – tutaj
  • absolwentów specjalizacji – tutaj

Dokumentacje video działań specjalizacji można znaleźć