FB
Vimeo
Open/Close Menu

W 2019 roku specjalizacja Animacja Kultury została przekształcona w studia magisterskie o profilu praktycznym – Sztuki społeczne.

Sztuki społeczne kontynuują idee specjalizacji – nauki przez praktykę oraz kształcenia w terenie. Studenci uczą się badania i rozumienia kultury współczesnej, posługiwania się różnymi formami artystycznymi w projektach społecznych oraz zastosowania tej wiedzy w pracy z różnymi grupami.

 

Więcej informacji o zasadach studiowania, wykładowcach i programie studiów Sztuki społeczne – tutaj.

 

 

Animacja kultury – minimum programowe do 2019 roku

Czas studiów: 4 semestry

Warsztaty: 330 godzin, a w tym:

  • min. 120 godzin na I roku
  • min. 60 godzin zajęć z zakresu „organizacja kultury” w trakcie całych studiów

Staże rekomendowane i własne: 40 dni, a w tym:

  • min. 15 dni na I roku (w tym staż inauguracyjny)
  • min. 20 dni staży rekomendowanych

Wszystkie staże rekomendowane w Polsce i za granicą są współfinansowane lub finansowane przez specjalizację.

Specjalizacja kończy się przygotowaniem i obroną projektu własnych działań animacyjnych.

Istnieje możliwość przepisania 330 godzin warsztatów animacyjnych jako konwersatoriów w ramach programu studiów II stopnia.