FB
Vimeo
Open/Close Menu
czytelnia

Twórcze społeczności. Notatki z terenu / Creative Communities. Field Notes

2012

Red. Zofia Dworakowska, Joanna Kubicka

 

Książka prezentuje inicjatywy różnego typu społeczności na Litwie, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jest podsumowaniem dwuletniego projektu „Localise – Objazd jako model badania, edukacji i praktyki w kształceniu zawodowym w dziedzinie animacji kultury i pracy ze społecznościami”, finansowanego z programu UE „Leonardo da Vinci”.

 

Partnerzy projektu: Art Institute (Vytauto Didziojo Universitetas, Litwa), Creative Communities Unit (Staffordshire University, Wielka Brytania) oraz Instytut Kultury Polskiej (Uniwersytet Warszawski, Polska) zorganizowały w latach 2011-2012 sześć objazdów studyjnych, których trasę wyznaczyły działania społeczności i lokalnych instytucji.

 

Podczas objazdów odwiedzono m.in. wsie na Podlasiu (Polska), w regionie Dzukia/ Dzūkija (Litwa); miasta średniej wielkości, jak Stoke-on-Trent (Wielka Brytania) czy Kowno i Kłajpedę (Litwa); a wreszcie aglomeracje – Londyn i Warszawę. W objazdach uczestniczyły kilkunastoosobowe grupy złożone z brytyjskich, litewskich i polskich animatorów kultury, artystów i badaczy, które poszukiwały nie tylko praktyk lokalnych, ale także sposobów ich przekazywania. Przekaz wiedzy i praktyk stanowi główny obszar zainteresowań projektu, w trakcie którego wypracowano moduł objazdu studyjnego realizującego idee nauki przez badanie i nauki przez praktykę: zdobywanie umiejętności odbywa się tu poprzez prowadzenie własnego badania w odwiedzanych społecznościach i wymianę doświadczeń z pracującymi tam animatorami. 

 

Wersja elektroniczna książki: Twórcze społeczności. Notatki z terenu / Creative Communities. Field Notes.