FB
Vimeo
Open/Close Menu

Michał Moniuszko

Michał Moniuszko absolwent Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoNajważniejsze ze studiów wydaje mi się rzemiosło pracy naukowej (na seminarium magisterskim prof. Zbigniewa Osińskiego i in.), żywiołowość i wyjście ponad przeciętną na znakomitych wykładach i zajęciach prof. Andrzeja Mencwela, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Grzegorza Godlewskiego i in., a także staż w Odin Teatret – czynne działanie w ramach zespołu artystycznego.

Praktyk kultury. Pracuje w Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i Fundacji Pogranicze – Sejny/Krasnogruda. Działa w ramach społeczności małego miasteczka i wsi na Suwalszczyźnie. Zajmuje się tworzeniem środowiska wokół działań artystycznych skupionych na wielokulturowych tradycjach miejsca.

 

Projekty: Teatr Sejneński, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami, Muzyka Miejsca, Sejneński Skarbiec.