FB
Vimeo
Open/Close Menu
Bez kategorii

Zawód: Animator kultury

Zawód animatora kultury w Polsce stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Wynika to między innymi z tego, że coraz więcej instytucji kultury szuka pracowników, którzy łączą kompetencje z różnych dziedzin, potrafią projektować działania twórcze, a jednocześnie planować projekty i nimi zarządzać. Animator kultury jako stanowisko pracy może więc oznaczać zarówno osobę odpowiedzialną za inicjowanie działań w danej instytucji, jak i za ich pełną realizację oraz promocję.

 

Jednak samo pojęcie „animator kultury” jest duże szersze i odsyłać może do pracowników wszelkich inicjatyw kulturalnych, również realizowanych niezależnie lub w ramach działalności organizacji pozarządowych. Jaki jest zatem zakres obowiązków, który wyróżnia animatora pośród innych pracowników kultury?

 

Po pierwsze, animator kultury to osoba, która pracuje z ludźmi. Nie sposób nazwać tak osoby, która siedząc za biurkiem projektuje rzeczywistość społeczną, nie przyczyniając się w żadne sposób do faktycznej realizacji pomysłu. Nawiązanie kontaktu ze społecznością czy grupą, a przede wszystkim umiejętność budowania relacji stanowi podstawowy wyznacznik działań animacyjnych.

 

Po drugie, w pracy animatora kultury wszelkie podejmowane działania mają wymiar społeczny, są ukierunkowane na pracę z ludźmi. Zatem ogromne znaczenie ma znajomość środowiska społecznego – animator kultury powinien znać kontekst swoich działań i czerpać z niego wiedzę.

 

Po trzecie, animator kultury często pracuje w terenie. Wynika to z faktu, że jego zadaniem jest pracować nie tylko z tymi ludźmi, którzy już są aktywnymi uczestnikami kultury, ale również z tymi, którzy pozostają w swoich domach, nie odwiedzają instytucji i miejsc kultury, nie korzystają z istniejącej oferty. Animator kultury dociera również tam, gdzie instytucje kultury tracą zasięg.

 

Po czwarte, każdy animator kultury wypracowuje własne metody pracy, dostosowane do miejsca i ludzi. Nie istnieje żaden przepis na skuteczne działanie animacyjne, ani wytyczne co do sposobu działania. Pozwala to na dużą swobodę, ale wymaga też uważności i odpowiedzialności.

 

Po piąte, codzienną praktyką animatora kultury jest wymyślanie nowych działań i sposobów angażowania ludzi. Twórcze myślenie jest jedną z najcenniejszych kompetencji zawodowych animatora – bardzo cenioną przez pracodawców. Absolwenci specjalizacji „Animacja kultury” w IKP UW wielokrotnie podkreślają, ze warsztaty twórcze, w których wzięli udział, pomogły im rozwinąć umiejętność projektowania działań o wysokiej jakości, a jednocześnie atrakcyjnych dla uczestników ze względu na angażowanie różnych mediów i ciekawych narzędzi. O warsztatach w ramach specjalizacji przeczytasz TUTAJ.