FB
Vimeo
Open/Close Menu
Aktualności

Wizyta studyjna we Wrocławiu – staż rekomendowany

Polecamy udział w wizycie studyjnej we Wrocławiu organizowanej w ramach cyklu „Animacja kultury // spotkania w terenie”, która odbędzie się w dniach 29 listopada – 2 grudnia. Wyjazd stanowić będzie okazję do zaliczenia stażu rekomendowanego.

 

Celem wizyty jest rozpoznanie wrocławskiego środowiska działań kulturalno-społecznych, projektów partycypacyjnych, a także wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy osobami, które szukają nowych inspiracji w obszarze animacji kultury.

 

W programie znajdą się m.in. spotkania w Centrum Sztuki WRO, Strefie Kultury Wrocław, Fundacji Jubilo czy z organizatorami wybranych wrocławskich festiwali, a także wizyty na wrocławskich podwórkach, by poznać oddolne inicjatywy mieszkańców. Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach, warsztatach i prezentacjach, będą mieli również okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń we własnym gronie.

 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do dnia 15 listopada na adres: katedrakultury@gmail.com z dopiskiem „WROCŁAW”. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 listopada. Formularz do pobrania ze strony:
http://katedra-kultury.pl/?p=698.

 

UDZIAŁ W OBJEŹDZIE JEST BEZPŁATNY. Organizator zapewnia dojazd w dwie strony (wyjazd z Warszawy) oraz pokrywa koszty noclegu i pełnego wyżywienia.

Spotkanie organizacyjne i przygotowujące do wyjazdu odbędzie się 21 listopada o godz. 17:30 w siedzibie stowarzyszenia (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 10, II piętro).

 

Pytania można przesyłać na adres: katedrakultury@gmail.com.

 

Organizator: Stowarzyszenie Katedra Kultury.
Wyjazd realizowany w ramach projektu „Objazd jako forma kształcenia kadr kultury”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących Funduszu Promocji Kultury.