FB
Vimeo
Open/Close Menu
Aktualności

Teatr Bezdomnych – staż własny

Anna Szufa – absolwentka specjalizacji – zaprasza do udziału w „Teatrze Bezdomnych”, inicjatywie realizowanej w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W ramach stażu studenci będą mieli możliwość współtworzenia projektu poprzez proponowanie oraz realizację własnych działań wspomagających główne cele projektu oraz będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy animacyjnej wśród osób bezdomnych.

Pierwszym, najważniejszym celem projektu jest wsparcie całościowego rozwoju (psycho-fizycznego) osób bezdomnych. Drugim celem jest przygotowanie spektaklu teatralnego, który będzie dawał uczestnikom projektu motywację do działania, tym samym wpierając założenia zawarte w pierwszym celu. Spotkania będą odbywały się co tydzień przez 12 miesięcy. Projekt czerpie z tradycji oraz osiągnięć pedagogiki teatru, jednocześnie pozwalając na odkrycie nowych wartości tej tradycji, dzięki wejściu w dialog ze zjawiskiem bezdomności. Wśród założeń projektu jest: integracja grupy, ćwiczenia wspomagające rozwój pewności siebie, ćwiczenia dające pole do ekspresji twórczej, nabywanie oraz rozwijanie podstawowych umiejętności aktorskich takich jak: poczucie rytmu, śpiew, odwaga sceniczna, wyobraźnia, spontaniczność, świadomości ciała, interpretacja sceniczna prozy lub wiersza, spontaniczność. Co więcej uczestnicy będą rozwijać również swoje umiejętności społeczne poprzez pracę w grupie oraz ćwiczenia w parach.

MIEJSCE I CZAS:

Spotkania z uczestnikami projektu odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12-14 w Teatrze Oratorium (Bazylika na ul. Kawęczyńskiej 53). Po każdym spotkaniu z uczestnikami będzie miało miejsce 20 minutowe spotkanie ewaluacyjne.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 marca. Proszę o wysyłanie maila ze zgłoszeniem na adres: annamaria.szufa@gmail.com. W zgłoszeniu proszę o krótką informację o sobie (kierunek i rok studiów, dyspozycyjność czasową, zainteresowania, umiejętności). Przy zgłoszeniach będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Anna Maria Szufa, nr. telefonu 507716470