FB
Vimeo
Open/Close Menu
Aktualności

Teatr Bezdomnych – staż własny

Anna Szufa – absolwentka specjalizacji – zaprasza do udziału w „Teatrze Bezdomnych”, inicjatywie realizowanej w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia można przesyłać do 14 kwietnia.

 

W ramach stażu studenci będą mieli możliwość współtworzenia projektu poprzez realizację własnych działań zgodnych z ideą projektu oraz będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy animacyjnej wśród osób bezdomnych.

 

Pierwszym, najważniejszym celem projektu jest wsparcie całościowego rozwoju (psycho-fizycznego) osób bezdomnych. Drugim celem jest przygotowanie spektaklu teatralnego, który będzie dawał uczestnikom projektu motywację do działania, tym samym wspierając założenia zawarte w pierwszym celu. Spotkania będą odbywały się co tydzień (przed spektaklem trochę częściej).

 

Projekt czerpie z tradycji oraz osiągnięć pedagogiki teatru, jednocześnie pozwalając na odkrycie nowych wartości tej tradycji, dzięki wejściu w dialog ze zjawiskiem bezdomności. Wśród założeń projektu jest: integracja grupy, ćwiczenia wspomagające rozwój pewności siebie, ćwiczenia dające pole do ekspresji twórczej, nabywanie oraz rozwijanie podstawowych umiejętności aktorskich takich jak: poczucie rytmu, śpiew, odwaga sceniczna, wyobraźnia, spontaniczność, świadomości ciała, interpretacja sceniczna prozy lub wiersza, spontaniczność. Co więcej uczestnicy będą rozwijać również swoje umiejętności społeczne poprzez pracę w grupie oraz ćwiczenia w parach.

 

MIEJSCE I CZAS:

Spotkania z uczestnikami projektu będą miały miejsce w kwietniu: 16 kwietnia (wtorek) i 24 kwietnia (środa) w godzinach 10:00-12:00, a od maja w środy w godzinach 10:00-12:00 w Teatrze Oratorium (Bazylika na ul. Kawęczyńskiej 53). Raz w miesiącu odbędą się godzinne spotkanie ewaluacyjne.

Przed udziałem w stażu można zobaczyć pokaz Teatru Bezdomnych 14 kwietnia o godzinie 18 w kawiarni Życie jest fajne.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 kwietnia, należy je wysłać na dwa adresy: annamaria.szufa@gmail.com i animacja@uw.edu.pl.

W zgłoszeniu należy umieścić krótką informację o sobie (kierunek i rok studiów, dyspozycyjność czasową, zainteresowania, umiejętności). Przy wynikach będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Anna Maria Szufa, nr. telefonu 507716470