FB
Vimeo
Open/Close Menu
Aktualności

Sztuki Społeczne – semestr otwarty

Ogłaszamy nabór na nowe zajęcia w puli konwersatoriów dla wszystkich studentów Instytutu Kultury Polskiej UW.

Zajęcia w formie warsztatów stanowią zapowiedź nowego kierunku studiów magisterskich „Sztuki społeczne”, który ruszy w październiku 2019 roku.

Semestr otwarty jest okazją do poznania nowej formuły zajęć oraz sprawdzenia się w działaniu w grupie. Warsztaty poświęcone będą m.in.:

 • działaniom partycypacyjnym w sztuce współczesnej,
 • choreografii społecznej,
 • praktyce malarskiej w kontekście historii sztuki,
 • pracy z dziedzictwem lokalnym,
 • projektom twórczym w przestrzeni publicznej.

 

Każde warsztaty trwają 30 godz. i zaliczają 3 ECTS.

 

Terminy i zapisy:

rejestracja na warsztaty trwa od 28.01 do 8.02 2019.

Zapisy nie odbywają się przez USOS, ale poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: animacja@uw.edu.pl z dopiskiem „Sztuki społeczne – semestr otwarty”.  W treści maila należy podać: imię i nazwisko, rok studiów, numer albumu oraz tytuł/y wybranych warsztatów. Jedna osoba może zapisać się na dowolną liczbę warsztatów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty zostaną przepisane do systemu USOS jako ekwiwalenty konwersatoriów.

 

Warsztaty:

 • Choreografia codzienności

prowadzący: Rafał Urbacki i Magdalena Przybysz

wtorek / 11:30-14:45 / tryb nieregularny, s. 10

 

W jaki sposób narzędziami współczesnej choreografii mogą opowiadać o tożsamościach jednostkowych lub grupowych? Jaką przeszłość kryje ciało w kontekście społecznym i kulturowym? Czy ciało może być pomostem między tożsamością a przestrzenią publiczną? Podczas warsztatu będziemy rozważać choreografię codzienności jako kategorię polityczną. Zastanowimy się nad związkami między świadomością ciała a rozwojem postawy obywatelskiej.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach.

 

Rafał Urbacki – reżyser, choreograf krytyczny, antropolog ruchu. Studiował m.in. reżyserię dramatu w PWST im. L. Solskiego w Krakowie, kulturoznawstwo na UŚ w Katowicach. Realizator kilkudziesięciu przedsięwzięć o charakterze tożsamościowym i/lub partycypacyjnym, m.in. Mt 9,7 [On wstał i poszedł do domu]”, W Przechlapanem, Gatunki chronione, Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci, Serce robotnika napędza praca, Kształt rzeczy. O węglu i porcelanie, Bloki i familoki. Zainteresowany głównie tematyką postrzegania osób z alternatywną motoryką i/lub sensoryką w kulturze, archeologią ciała robotniczego, habitusem ruchowym osób nieheteronormatywnych.

Magdalena Przybysz – choreografka, performerka. Tworzy choreografie we współpracy z twórcami teatralnymi, muzykami, literatami, filozofami oraz artystami video. Jest przedstawicielką choreografii angażującej się we współczesne zjawiska społeczno-kulturowe.  Od 2015 roku wykłada historię tańca współczesnego, kompozycję i dramaturgię na Kursie Choreografii scenicznej Iwony Olszowskiej w Krakowie, wykładała również m.in. na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Muzykoterapii. Choreografie tworzyła m.in w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskego, Starym Browarze w Poznaniu, Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu i w Teatrze Słowackiego w Krakowie.

 

 • Czytanie obrazów

prowadząca: Urszula Kochanowska

poniedziałek / 15-16:30 / co tydzień, s. 10

 

Zajęcia pomyślane są jako rodzaj ćwiczeń z patrzenia. Obraz malarski potraktowany zostanie jako przedmiot do oglądania i wzór świadomego patrzenia na rzeczywistość. Omawiane na zajęciach obrazy czytane będą z punktu widzenia historii sztuki i praktyki malarskiej – jako wypowiedź zrealizowana w specyficznym języku malarskim, posiadająca swoistą gramatykę czy składnię. Uczestnicy będą mieli też okazję samodzielnie zmierzyć się z tworzywem i warsztatem malarskim przez wykonanie własnych prac, co pozwoli im pogłębić własną percepcją świata widzialnego.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz rozmowy.

 

Urszula Kochanowska absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, stypendystka na uniwersytetach w Bolonii, Florencji i Sienie. Zaangażowana w nurt „trzeciego teatru” w Polsce i we Włoszech. Prowadziła zajęcia poświęcone analizie komunikatów wizualnych na Uniwersytecie Warszawskim, Universita per Stranieri w Sienie, Universita „La Sapienza” w Rzymie.

 

 • Historie lokalne

prowadząca: dr Joanna Kubicka

wtorek / 15-16:30 / co tydzień, s. 10

 

Czym jest dziedzictwo lokalne i jak jest współcześnie re-definiowane? Jakie znaczenie może mieć pamięć indywidualna i społeczna w działaniach społecznych i animacyjnych? Jaka jest rola przeszłości w budowaniu i wzmacnianiu wspólnot? W ramach zajęć analizowane będą projekty dotyczące lokalnej tożsamości i sposobów opowiadania o przeszłości, przewidziane są również wizyty w instytucjach pamięci i spotkania z autorami projektów. Przyjrzymy się metodom pracy ze społecznościami skoncentrowanym wokół historii i lokalnego dziedzictwa, aby zaprojektować własne działania.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach.

 

dr Joanna Kubicka – prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, członkini Zespołu Animacji Kultury i Zakładu Historii Kultury w IKP UW, wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi.  

 

 • Poszerzanie pola

prowadząca: Maria Parczewska

czwartek / 13.30 -16.00 / s. 10

terminy: 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 16.05. 2019

 

Warsztaty poświęcone działaniom partycypacyjnym w sztuce współczesnej. Ich pierwszym celem jest zwrócenie uwagi na potencjał każdej osoby, który nie ma nic wspólnego z tzw. talentem artystycznym. Drugi cel to przerzucanie pomostu między bezradnym na ogół widzem a trudną w odbiorze sztuką. Uczestnicy zajęć zapoznają się z autorskimi metodami z nurtu edukacji twórczej, które pozwolą im odnaleźć własne drogi do sztuki oraz podjąć próbę samodzielnej praktyki. Zaliczenie na podstawie udziału we wspólnym projekcie interaktywnym.  

 

Maria Parczewska psycholożka, edukatorka, kuratorka, współtwórczyni Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, specjalizująca się w realizacji projektów animacji muzealnej, a w szczególności pracy z odbiorcami sztuki współczesnej.

 

 • REMANENT/Dzień Kulturoznawstwa 2019 – grupa robocza

prowadząca: dr Zofia Dworakowska

czwartek / 9.45-11.15 / co tydzień, s. 10

 

Warsztat obejmuje przygotowania do kolejnego – dziesiątego już – dnia otwartego kulturoznawstwa – Remanentu, który odbędzie się w maju 2019 roku. Grupa robocza stworzy wspólnie koncepcję dnia otwartego Instytutu Kultury Polskiej, jego program, plan promocji, zajmie się dokumentacją i innymi zadaniami. Przygotowywanie Dnia Kulturoznawstwa stanie się okazją do zdobycia doświadczenia w pracy projektowej oraz działania w zespole.

Zaliczenie na podstawie aktywności i zaangażowania we wspólną pracę.   

 

dr Zofia Dworakowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, adiunkt w IKP UW. Kieruje specjalizacją „Animacja kultury” oraz Studiami Podyplomowymi „Pedagogika teatru” (wraz z Justyną Sobczyk).

 

 

W ramach Semestru otwartego można także wziąć udział w praktykach:

 • Pedagogika ulicy – praktyki organizowane przez Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS)

Terminy: kwiecień – czerwiec 2019

GPAS od 1997 roku realizuje długofalowy program pomocy i wsparcia zaniedbanych społecznie dzieci i ich rodzin z terenu warszawskiej Pragi Północ, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zrzesza pedagogów ulicznych, którzy pracują bezpośrednio w środowisku życia dzieci – na podwórkach, ulicach Pragi – utrzymując z nimi kilkuletnią relację. W ramach zajęć z GPAS można zaangażować się w podejmowane przez Grupę bieżące działania, zaliczając tym samym ekwiwalent semestralnych zajęć (30 godzin). Szczegóły udziału przekażemy bezpośrednio osobom zainteresowanym.

www.gpas.org.pl.

 

 • Projekt działań w przestrzeni publicznej pod kierunkiem Janusza Byszewskiego

Warsztat wykorzystuje narzędzia sztuki współczesnej, zakłada wspólną realizację działań partycypacyjnych w przestrzeni Uniwersytetu Warszawskiego i jego bezpośredniego sąsiedztwa. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu. Dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Janusz Byszewski – kurator i współzałożyciel Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Autor i współautor książek: Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996), Projektowanie sytuacji twórczych (2005) – wspólnie z Majką Parczewską, Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna – instrukcja obsługi (2007, 2009); Muzeum jako rzeźba społeczna (2012).

 

 • Objazdy studyjne organizowane przez Stowarzyszenie Katedra Kultury

Objazdy poświęcone zostaną rozpoznaniu środowiska działań kulturalno-społecznych i projektów partycypacyjnych w: Katowicach (29-31.03), na Mazowszu (14-16.06) i na Warmii (27-29.09).

 

Semestr otwarty organizowany jest przez Animacja Kultury IKP UW i Stowarzyszenie Katedra Kultury.

 

„Sztuki społeczne” to nowe studia praktyczne w IKP UW, które będą przygotowywały do realizacji projektów partycypacyjnych, artystyczno-społecznych w różnych grupach i instytucjach. Oparte są na idei zaangażowania humanistyki w życie społeczne oraz uczenia w działaniu, łączą zajęcia praktyczne z refleksją teoretyczną.