FB
Vimeo
Open/Close Menu
Aktualności

Staż inauguracyjny w Lublinie

Jak co roku, osoby rozpoczynające specjalizację Animacja Kultury wzięły udział we wspólnym wyjeździe inauguracyjnym. Tym razem odwiedziliśmy instytucje i organizacje działające w Lublinie.

 

Pierwszego dnia stażu odwiedziliśmy Dom Słów, instytucję artystyczno-edukacyjną, która jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Działania Domu Słów koncentrują się wokół znaczenia słowa w kulturze i w życiu społecznym, stąd wiele projektów, także w przestrzeni miejskiej, skierowanych jest do osób z najbliższego otoczenia. Udaliśmy się także do Galerii Labirynt, gdzie zapoznaliśmy się z aktualnymi wystawami oraz spotkaliśmy się z Anną Dąbrowską, która opowiedziała o działalności Stowarzyszenia Homo Faber i pracy edukacyjnej na rzecz praw człowieka. Mieliśmy również okazję wziąć udział w warsztacie antydyskryminacyjnym. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy wyjazdem do Gardzienic do Ośrodka Praktyk Teatralnych na Maraton Teatralny.

 

Kolejnego dnia gościliśmy natomiast w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”, który otwarty jest na oddolne inicjatywy mieszkańców dzielnicy i przy tworzeniu oferty kulturalnej współpracuje ze społecznością lokalną. Spotkaliśmy się tam dyrektorem DDK-u, Sławomirem Księżniakiem, który zapoznał nas z działaniami oraz realizowanymi projektami i chętnie odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Zostaliśmy również zaproszeni na spektakl Młynarski/Kabaret, przygotowany przez senioralną grupę teatralną. Następnie udaliśmy się do Brain Damage Gallery, gdzie spotkaliśmy się z twórcami galerii i obejrzeliśmy wystawę Design. W służbie społecznego wykluczenia.

 

Ostatniego dnia spotkaliśmy się z Pauliną Pagą z Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, która oprowadziła nas po Osiedlach Mickiewicza i Słowackiego, należących do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i opowiedziała o historii lubelskiej spółdzielczości. W czasie spotkania w siedzibie MOM wzięliśmy udział w warsztatach oraz rozmawialiśmy o działaniach Muzeum skoncentrowanych m.in. wokół tworzenia archiwum społecznego, zbierania historii zaangażowania mieszkańców w życie najbliższej okolicy i współpracy z lokalną społecznością. Wyjazd zakończyliśmy wizytą w Ośrodku „Brama Grodzka ‐ Teatr NN”, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po wystawie głównej oraz spotkaliśmy się z dyrektorem Witoldem Dąbrowskim i rozmawialiśmy o idei, projektach oraz wieloletniej  działalności Ośrodka.

 

Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkania i inspirujące prezentacje działań.