FB
Vimeo
Open/Close Menu
lokalne

Słuchając Gozdowa

Działania w Gozdowie prowadzone były przez animatorów, animatorki, artystki, artystów z Instytutu Kultury Polskiej, Stowarzyszenia Katedra Kultury oraz Stowarzyszenia Laundry, przy współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę w czerwcu i lipcu 2007 roku.

 

W ramach 12-dniowego pobytu w niewielkiej miejscowości północnego Mazowsza młodzi animatorzy mieli okazję uczyć się w praktyce i realizować swoje pierwsze realne działania. Na projekt złożyły się warsztaty twórcze (fotografia, film, capoeira, salsa, samba, projektowanie designu, plastyczne, land art.), akcje w przestrzeni publicznej, spotkania. Animatorzy pracowali z dziećmi i młodzieżą, część działań była także skierowana do dorosłych.

 

Wspólnym punktem odniesienia była lokalna przestrzeń – wszystkie działania zakończyły się w dniu finału (1 lipca), w trakcie wydarzenia nazwanego Słuchając Gozdowa. W ramach wydarzenia odbył się cykl prezentacji i pokazów. Niektóre prezentacje dokonywały się w działaniu – np. warsztat fotograficzny otworzył studio fotograficzne, zaś grupa młodzieży przygotowująca się do samodzielnego działania i pisania projektów w Gozdowie zorganizowała z pomocą animatorów grę w terenie, na którą zaproszeni zostali mieszkańcy.

 

Celem projektu było wypracowanie modelu edukacji w działaniu i nowych metod pracy w terenie, a także pozyskanie nowych narzędzi (np. metod działania animacyjnego skierowanego do dorosłych). Projekt był kontynuowany w ramach działania „Trzy Bieguny” realizowanego przez Stowarzyszenie Katedra Kultury we współpracy z Zespołem Animacji Kultury.

Czas: czerwiec-lipiec 2007

Miejsce: Gozdowo, woj. mazowieckie

Partnerzy projektu: Instytut Sztuki, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego (Kowno, Litwa), Laundry (Wolverhampton, Wielka Brytania), Stowarzyszenie Katedra Kultury (Warszawa, Polska)

Sfinansowano z Programu Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej.