FB
Vimeo
Open/Close Menu
Aktualności

PROGI – nabór do akcji w przestrzeni publicznej

Ogłaszamy nabór do akcji „Progi”, prowadzonej przez Janusza Byszewskiego, organizowanej w ramach Projektu Powiśle przez Instytut Kultury Polskiej UW i Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu.

 

Codziennie przekraczamy wiele progów, tych realnych, ale też mentalnych. Próg to min. granica pomiędzy znanym i nieznanym, pomiędzy tym, z czym się utożsamiam i tym, co obce; pomiędzy bezpiecznym i zagrażającym. Przekroczenie progu zapowiada zmianę.

 

Właśnie progom poświęcone będą warsztaty, w ramach których spróbujemy, posługując się narzędziami sztuki, przyjrzeć się współczesnym rytuałom przejścia. Stworzymy mapę progów oraz zaprojektujemy sytuacje twórcze w przestrzeni Głównego Kampusu UW i Powiśla sprzyjające refleksji nad obecnością progów w naszym życiu. Planując te sytuacje, inspiracji szukać będziemy w sztuce współczesnej, antropologii i psychologii. Zróżnicowana topografia terenu dostarczy bardzo bogatego materiału do analizy.

 

Udział w akcji może zostać zaliczony jako wolontariat dla wszystkich studentów UW, staż rekomendowany w ramach specjalizacji Animacja Kultury IKP UW lub przedmiot fakultatywny (2 ECTS) w ramach studiów kulturoznawczych w IKP UW. 

 

Uwaga – nie ma limitu miejsc, wszyscy zainteresowani udziałem zostaną przyjęci!

  • Czas:

9.05, g. 16.45-18.15

16.05, g. 16.45-18.15

17.05, g. 15-16.30

18.05, g. 10-13

23.05, g. 16.45-18.15

27.05, godziny do ustalenia

  • Rekrutacja: 26.04-5.05

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: animacja@uw.edu.pl