FB
Vimeo
Open/Close Menu
lokalne

Partnerstwa Lokalne – Młynów, Muranów, Wierzbno

Specjalizacja Animacja Kultury angażowała się w działalność Partnerstw Lokalnych, animowanych na terenie Warszawy przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS.

 

„Partnerstwa Lokalne są porozumieniami zawieranymi pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami na rzecz rozwoju ich wspólnoty terytorialnej – gminy, powiatu. Są to porozumienia dobrowolne, otwarte na każdego, kto chce realizować wspólnie określane cele we współpracy z innymi. Siłą Partnerstw jest oparcie się na poczuciu własnej wartości i wzajemnym szacunku, wspólnym doświadczeniu, przyjaźni i trosce oraz możliwości uczenia się i rozwijania wraz z innymi. W toku diagnozowania lokalnych problemów i opracowania projektów naprawczych pojawia się nowa jakość relacji pomiędzy ludźmi i instytucjami działającymi na tym samym terenie. W ten sposób tworzy się kluczowy dla rozwoju społecznego zasób – kapitał społeczny”.

 

Więcej: http://partnerskiemazowsze.boris.org.pl/

W ramach współpracy z Partnerstwem „Młyn na Woli” specjalizacja realizowała trzymiesięczną rezydencję typu community arts z udziałem brytyjskiego kolektywu Plattformer, konsultacje nowego miejsca sąsiedzkiego na ul. Gibalskiego oraz współorganizowała Gwiazdki sąsiedzkie i Podwórkówki.

 

 

We współpracy z Partnerstwem „Moje Wierzbno” zorganizowana została z kolei jedna z Pracowni Terenowych (2016), w ramach której studentki przez pół roku spotykały się z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami, aby w wyniku tych rozpoznań zrealizować akcję „Malczak – targ wspomnień” oraz wystawę prezentującą wspomnienia mieszkańców.

Więcej: https://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/1640446,Mokotowski-targ-wspomnien-reportaz-Olgi-Mickiewicz

 

 

Specjalizacja jest jednym z założycieli Partnerstwa „Przepis na Muranów”, w ramach którego współorganizowała święta lokalne, warsztaty dla mieszkańców, sieć współpracy organizacji i instytucji działających na Muranowie.

Czas: 2015 – dzisiaj

Miejsce: Warszawa

Współpraca: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS