FB
Vimeo
Open/Close Menu
ogólnopolskie

Objazdy studyjne

Specjalizacja Animacja Kultury przez wiele lat, do 2019 roku, organizowała objazdy studyjne, które stanowiły ważny element kształcenia animatorów i animatorek kultury, a także były sposobem na budowanie sieci kontaktów i wiedzy o środowiskach lokalnych.

 

Model objazdu jako formy kształcenia rozwijany był w wielu podejmowanych przez zespół działaniach, z których najważniejsze to międzynarodowy projekt Localise realizowany w partnerstwie z uniwersytetami w Litwie i Wielkiej Brytanii. Efektem projektu było seminarium oraz publikacja „Twórcze społeczności. Creative Communities” zawierająca opis objazdu jako modułu edukacyjnego możliwego do zastosowania w kontekście lokalnym i zagranicznym.

 

Zorganizowane przez specjalizację objazdy miały miejsce m.in. na Żmudzi (Litwa), Podlasiu i w Małopolsce, w 2012 roku odbył się też międzynarodowy objazd „Warsaw. Inside/Outside” eksplorujący obszar kultury w stolicy i w regionie mazowieckim.

 

Zespół Animacji Kultury zaangażowany był również w realizację ogólnopolskiego projektu „Objazd jako forma kształcenia kadr kultury”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Katedra Kultury. W ramach serii wyjazdów spotykają się i wymieniają doświadczeniami praktycy kultury, studenci animacji kultury oraz badacze uczestnictwa w kulturze. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Narodowej.

Czas: od 1992 roku

Miejsce: Polska, Wielka Brytania, Litwa, Ukraina

Partner: Stowarzyszenie Katedra Kultury