FB
Vimeo
Open/Close Menu
Projekty

Nasze uniwersytety

„Nasze uniwersytety” to projekt artystyczno-badawczy zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” na terenie Kampusu Ochota UW w okresie styczeń-czerwiec 2017. Wątkiem przewodnim działań była refleksja nad uniwersytetem jako całością, zarówno na poziomie wyobrażeń i idei, jak i konkretu – Kampusu Ochota.

 

 

Dotychczasowe badania zrealizowane na Kampusie, a także wieloletnie doświadczenie studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim pokazują, że perspektywa myślenia o uniwersytecie jako dobru wspólnym, wykraczająca poza tożsamości wydziałowe jest bardzo rzadka. W oparciu o dotychczasowe wyniki badań, analizę jego specyfiki przestrzennej oraz biorąc pod uwagę plany jego przyszłego zagospodarowania przeprowadzono działania z nurtu creative research w budynkach wszystkich wydziałów mieszczących się na Kampusie Ochota, a więc w pięciu lokalizacjach. Osoby spotkane na Wydziałach: Biologii, Geologii, Chemii, Fizyki oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki zostały zaproszone do dwóch działań poświęconych zarówno tematyce samego Kampusu, jak i idei uniwersytetu w ogóle.

 

Znajdź miejsce dla słów

Każdy uczestnik mógł wybrać spośród kilkudziesięciu cytatów te, które mają dla niego jakiś szczególny sens, a następnie umieszczał je na mapie Kampusu. Autorami zaproponowanych cytatów byli naukowcy, myśliciele, artyści, a także przemysłowcy, bankierzy, duchowni, politycy. Cytaty dotyczyły nauki, jej sensu, życia, relacji z innymi, postaw wobec rzeczywistości, emocjonalnych i racjonalnych wyborów, priorytetów tak życiowych jak i zawodowych, istoty kreatywności, sztuki, postaw moralnych, sposobów kształcenia, samoświadomości in. Wielkoformatowe mapy przez kilka godzin zapełniały się kolejnymi cytatami, tworząc nową, nasyconą emocjami i ideami mapę Kampusu.

 

Zaprojektuj swój uniwersytet

Celem akcji było poszerzenie perspektywy, przejście od bliskiego własnemu doświadczeniu konkretu – Kampusu Ochota do idei uniwersytetu. Studenci i pracownicy pięciu wydziałów zostali zaproszeni do wypowiedzenia się o idealnym uniwersytecie w języku wizualnym. Każdy zainteresowany otrzymał biały, tekturowy sześcian, któremu za pomocą zabiegów manualnych mógł nadać osobistą formę wyrażającą idee wymarzonego uniwersytetu. Na wystawie znaleźć można również autorskie komentarze na temat stworzonych obiektów.

Zebrane opinie i realizacje powróciły na Kampus Ochota w formie mobilnej wystawy, która przez pięć tygodni podróżowała po wszystkich wydziałach Kampusu.

Działania: Janusz Byszewski, Zofia Dworakowska, Joanna Kocemba, Jan Parczewski, Maria Parczewska

Zdjęcia i skład: Zbyszek Gozdecki

Autorzy projektu i kuratorzy wystawy: Janusz Byszewski, Zofia Dworakowska, Maria Parczewska

 

Czas: styczeń-czerwiec 2017

Miejsce: Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy: Biuro Innowacji Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego