FB
Vimeo
Open/Close Menu
czytelnia

O studiowaniu Animacji Kultury w IKP UW

Specjalizacja Animacja Kultury powstała w 1991 roku na Uniwersytecie Warszawskim jako pierwsze studia praktyczne z tej dziedziny na wyższej uczelni w Polsce. Program Animacji Kultury w Warszawie został stworzony we współpracy badaczy i praktyków, dla których wspólna jest idea kultury jako przestrzeni demokratycznego i twórczego działania. 

 

W 2019 roku specjalizacja Animacja Kultury została przekształcona w studia magisterskie o profilu praktycznym – Sztuki społeczne.

 

Program specjalizacji Animacja Kultury składał się z warsztatów oraz staży w instytucjach i społecznościach lokalnych. Zarówno warsztaty, jak i staże realizowały idee „nauki przez praktykę”. Oznaczało to, że studenci nie tylko poznawali wybrane metody pracy, ale także wykorzystywali je we własnych projektach, które realizowali w realnej sytuacji, wobec konkretnych ludzi. 

Bardzo ważne dla naszego programu było wychodzenie poza mury uniwersytetu i bliski kontakt z otaczającą rzeczywistością. Nasi studenci odbywali staże m.in. w Danii, Niemczech, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Brali udział w projektach społecznych i artystycznych najważniejszych ośrodków w całej Polsce. W ten sposób już podczas studiów poznawali środowisko pracy animatorów kultury i nawiązują pierwsze kontakty zawodowe.

 

Sztuki społeczne kontynuują idee specjalizacji – nauki przez praktykę oraz kształcenia w terenie. Studenci uczą się badania i rozumienia kultury współczesnej, posługiwania się różnymi formami artystycznymi w projektach społecznych oraz zastosowania tej wiedzy w pracy z różnymi grupami.

 

Więcej informacji o zasadach studiowania, wykładowcach i programie studiów Sztuki społeczne – tutaj.