FB
Vimeo
Open/Close Menu
czytelnia

Lokalnie: Animacja kultury / Community arts

2008

Red. Iwona Kurz

 

Najważniejszą inspiracją dla edukacji i praktyki w dziedzinie animacji kultury ostatnich lat – dzięki międzynarodowej współpracy w ramach Programu Leonardo da Vinci – jest dla specjalizacji idea i praktyka community arts, którą poznaliśmy poprzez brytyjskich praktyków tej dziedziny sztuki zrzeszonych obecnie w stowarzyszeniu Laundry. Z kolei w refleksji antropologicznej prowadzonej w Instytucie Kultury Polskiej dokonał się zwrot ku praktyce badawczej, ku warsztatowi etnograficznemu nie tylko jako metodzie badania Innego, ale także spotkania z nim i rozpoznania jego/jej potrzeb, koniecznego do podjęcia jakiejkolwiek wspólnej działalności. 

 

Lokalnie stanowi zatem rodzaj pomostu pomiędzy naszymi wcześniejszymi doświadczeniami a nowymi pomysłami oraz pomiędzy myślą akademicką, praktyką artystyczną i działaniem w kulturze. Prezentuje ideę kultury czynnej – kilka dekad po jej sformułowaniu (tekst Małgorzaty Litwinowicz), ideę community arts (Anna Ptak) oraz założenia i efekty warsztatu etnograficznego jako wprowadzenia do praktyki animacyjnej (Tomasz Rakowski). Wprowadzenie napisał Grzegorz Godlewski.

 

Wersja elektroniczna książki: Lokalnie: Animacja kultury / Community arts