FB
Vimeo
Open/Close Menu
międzynarodowe

Kultura/Demokracja

Cykl wykładów i warsztatów, którego celem było zainicjowanie krytycznej dyskusji na temat uczestnictwa w kulturze poprzez spotkania z doświadczonymi praktykami z zagranicy. Była to okazja do refleksji nad sposobami praktykowania demokracji w kulturze na przykładzie community arts, sztuki publicznej, projektów międzypokoleniowych i zaangażowanych studiów miejskich. Dwudniowe sesje każdorazowo składały się z wykładu oraz warsztatu.

 

 

 

Program:

François Matarasso

Niespokojna sztuka, czyli o możliwościach partycypacji

27-28 października 2016

 

François Matarasso – niezależny badacz i twórca, od lat 80. związany z nurtem community arts (sztuka społeczności), przez wiele lat pracował na zlecenie instytucji kultury oraz władz samorządowych w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Jest autorem wpływowych prac poświęconych wartości partycypacji w sztuce i działaniach społecznych m.i n. Use or Ornament. The social impact of participation in the arts (1997).

 

 

Wykład poświęcony był rozwojowi sztuki partycypacyjnej jako idei i praktyki od lat 60. XX wieku do dziś. Refleksji poddana została wzajemna relacja między uczestnictwem w sztuce i w życiu społecznym. Postawiono pytania o cele i skuteczność projektów partycypacyjnych w czasach zmian i kryzysów oraz o to, co czyni sztukę partycypacyjną – zwłaszcza dziś – tak niespokojną.

 

Warsztat był okazją do zadania pytań o jakość projektów twórczych, zwłaszcza partycypacyjnych. Uczestnicy przyjrzeli się własnym doświadczeniom, ale także skonfrontowali je z nowymi sposobami myślenia dzięki przywołanym przykładom projektów międzynarodowych.

André Sauvage

Mieszkańcy – nowa siła dla zrównoważonego rozwoju

16-17 grudnia 2016

 

André Sauvage –francuski socjolog, profesor architektury w Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), członek Instytutu Planowania i Urbanistyki, zaangażowany w projekt Le Blosne dans l’histoire zmierzający do kompleksowego opracowania historii dzielnicy Le Blosne w Rennes i realizujący społeczne działania z tym związane. Autor książki Rennes, Le Blosne: Du grand ensemble au vivre ensemble, poświęconej m.in. kolektywnej pamięci mieszkańców dzielnicy.

 

 

Wykład poświęcony był metodom demokratyzacji procesu kształtowania współczesnych miast. Na przykładzie projektów realizowanych na wielokulturowych blokowiskach Rennes, André Sauvage pokazał, w jaki sposób doświadczenie mieszkańców może mieć istotny wpływ na planowanie przestrzenne.

 

Warsztat miał formę laboratorium badawczo-projektowego, które usytuowane było w siedzibie Fundacji Jeden Muranów. Uczestnicy warsztatu poznali metody wstępnego rozpoznania charakteru społecznego Muranowa i sposobów jego użytkowania. Na podstawie zebranych informacji wspólnie zaplanowali projekt odpowiadający specyfice analizowanej przestrzeni.

 

Alan Hatton-Yeo

Perspektywa międzypokoleniowa w Europie – dlaczego jest dziś tak ważna?

12-13 grudnia 2016

 

Alan Hatton-Yeo – brytyjski pedagog, ekspert programów międzypokoleniowych. Za pracę nad łączeniem generacji, badania naukowe i budowanie lepszych społeczności został uhonorowany Najwyższym Orderem Imperium Brytyjskiego. Od 1998 roku jest szefem Fundacji Beth Johnson – jednej z pierwszych organizacji pozarządowych, która zajmuje się odpowiadaniem na problemy i potrzeby wynikające ze zmieniającej się demografii.

 

 

Wykład był próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego wobec współczesnych zmian społecznych, demograficznych i ekonomicznych, tak ważne i strategiczne jest postrzeganie rozwoju społecznego w perspektywie międzypokoleniowej. Jakie znaczenie w czasach kryzysu ma dla Europy dążenie do spójności społecznej oraz tworzenie miejsc przyjaznych wszystkim grupom wiekowym?

 

Warsztat poświęcony był pytaniu o skuteczność działań międzypokoleniowych. Uczestnicy zapoznali się z modelem dobrych praktyk wypracowanym w projektach realizowanych w różnych krajach europejskich oraz podzielili się doświadczeniem zdobytym we własnej praktyce.

 

Czas: październik-grudzień 2016

Miejsce: Warszawa, Lublin

Partnerzy: Narodowe Centrum Kultury, Nowy Teatr w Warszawie, Fundacja Jeden Muranów