FB
Vimeo
Open/Close Menu
międzynarodowe

Animator

Projekt „Program edukacji i re-edukacji przez praktykę w dziedzinie animacji kultury – ANIMATOR”

miał na celu ułatwienie wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy między studentami animacji kultury, jej absolwentami oraz praktykami. Jego celem była budowa pomostu pomiędzy edukacją uniwersytecką a samodzielną pracą oraz pomiędzy teorią a praktyką.

 

W ramach projektu zostały opracowane nowe narzędzia kształcenia i praktyki w dziedzinie animacji kultury:

  • program animacji kultury dla praktyków kultury oraz nauczycieli jako praktyków kultury;
  • model inkubatora umożliwiającego młodym animatorom bezpieczne, a zarazem samodzielne wkroczenie w praktykę animacyjną;
  • mapa instytucji / inicjatyw kulturalnych – prezentacja najciekawszych inicjatyw w polu kształcenia/praktyki animacyjnej, zwłaszcza w kontekście tradycyjnych instytucji kultury (np. lokalnych teatrów czy sieci ośrodków kultury);
  • targi inicjatyw kulturalnych – wydarzenie zamykające projekt, pomyślane jako przestrzeń dla prezentacji inicjatyw i wymiany idei, doświadczeń, także jako targi pracy.

Projekt stanowił kontynuację wcześniejszych działań Instytutu w ramach projektów ANIMA – Projekt kształcenia w dziedzinie animacji kultury oraz ANIMUS – Międzynarodowa sieć instytucji prowadzących edukację i praktykę w dziedzinie animacji kultury.

 

Czas: 2006-2008

 

Miejsce: Warszawa (Polska), Stoke-on-Trent (Wielka Brytania), Praga (Czechy), Kowno (Litwa)

 

Partnerzy projektu: Spolek Richelieu (Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół DAMU (Praga, Czechy), Instytut Sztuki, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego (Kowno, Litwa), Laundry (Wolverhampton, Wielka Brytania), Stowarzyszenie Katedra Kultury (Warszawa, Polska).

 

Sfinansowano z Programu Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej.