FB
Vimeo
Open/Close Menu

Marta Wróbel

Marta Wróbel absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoSzalenie mnie inspirowały wyjazdy stażowe i różnorodny program specjalizacji, który dawał szeroką perspektywę kulturoznawczą i wszczepiał wielką ciekawość świata. Specjalizacja umożliwiła mi napisanie pracy magisterskiej z zakresu, który interesował mnie najbardziej – stosunków polsko-żydowskich. Okazało się, że temat ten zdominował znaczną część mojego życia zawodowego.

Filolożka i absolwentka specjalizacji Animacja Kultury. Zawodowo od 2001 roku związana z organizacjami pozarządowymi.

 

Od 2008 jej specjalizacją jest pozyskiwanie funduszy i filantropia.  Z ramienia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce koordynowała pozyskanie funduszy na produkcję wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – jednego z największych projektów publiczno-prywatnych w sektorze kultury.  Po otwarciu Muzeum POLIN kontynuuje pozyskiwanie darowizn na działalności programową, w tym projekty wystawiennicze, edukacyjne, badawcze i kulturalne. Od 2011 prowadzi własną działalność doradczą w zakresie filantropii. W roku 2015 otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” za swój wkład w tworzenie Muzeum POLIN.