FB
Vimeo
Open/Close Menu

Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoPrzełomowe były dla mnie staże animacyjne – udział w Alilujce w ramach Innej Szkoły Teatralnej w Teatrze Węgajty, wyjazd na Midsummer Dream School do Aarhus i tydzień w Odin Teatret (szczególnie przyjrzenie się barterom), czy objazd animacyjny w ramach programu Localise do Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii. Wciąż odwołuję się do tych doświadczeń w mojej pracy, inspirują mnie i stawiam je za wzór włączających, równościowych i społecznie wrażliwych działań animacyjnych i twórczych.

Antropolożka kultury, koordynatorka projektów w Centrum Edukacji Obywatelskiej, edukatorka, animatorka i badaczka. Pisze pracę doktorską w Instytucie Kultury Polskiej UW na temat społecznych ruchów edukacyjnych na przykładzie Szkoły Waldorfskiej.

 

Pisze i koordynuje projekty edukacyjne dla szkół, głównie z pola edukacji kulturowej, antydyskryminacyjnej i medialnej np. Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w szkole, Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia czy Szkoła Tolerancji. Prowadzi zajęcia dla studentów z uczestnictwa w kulturze, animacji kultury i działania w kulturze na UW i ASP, a także warsztaty dla animatorów i nauczycieli min. dla programu Bardzo Młoda Kultura, na Niekongresie Animatorów Kultury itp. Współtworzy grupę Spółdzielnia Etnograficzna, z którą bada alternatywne sposoby uczestnictwa w kulturze (min. prywatne muzea, organizacje,  kolonie artystyczne). W ramach pracy naukowej zajmuje się również alternatywną edukacją i ruchem antropozoficznym w Polsce.