FB
Vimeo
Open/Close Menu

Magdalena Dąbkowska

Magdalena Dąbkowska absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoAnimacja Kultury pozwoliła mi doświadczać – form, tematów. Najważniejsze były te momenty, które mobilizowały do wychylenia się poza strefę komfortu. Mój wewnętrzny radar jest wyczulony na sprawy społeczne, więc do dziś wspominam spotkanie z community arts i staż w Laundry w Birmingham, gdzie mieliśmy okazję pracować z bośniacką mniejszością.

Pracuje w obszarze praw człowieka, głównie polityki narkotykowej. Od 10 lat związana z Global Drug Policy Program w Open Society Foundations w Nowym Jorku, z ramienia którego współpracuje z polskimi organizacjami aktywnymi w tym temacie. Wspiera je merytorycznie oraz w budowaniu trwałych i stabilnych struktur. Uczestniczy w publicznej dyskusji i tzw. advocacy na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej.

 

Aktualnie współpracuje też z AFEW (AIDS Foundation East – West) International w zakresie badania zjawiska kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej i Azji Centralnej oraz jego wpływu na działanie organizacji, pracujących w dziedzinie polityki narkotykowej i HIV/AIDS.

 

Na swoim koncie ma też pracę (jako koordynatorka projektów i programów) dla polskich organizacji m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis” oraz współorganizację nieformalnych inicjatyw takich jak Civil March for Aleppo.