FB
Vimeo
Open/Close Menu

Magdalena Bogusławska

Magdalena Bogusławska absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoPodróż na Bałkany, która jest treścią mojej drogi zawodowej i pomysłem na życie, rozpoczęła się w czasie studiów na specjalizacji Animacja Kultury. Były one dla mnie lekcją takiego działania, które spaja artystyczną wyobraźnię z postawą badacza, atencję dla tekstu z praktyką terenową, refleksyjność z kreacyjnością. Animacja Kultury jako jedna z nielicznych pod koniec lat 90. profesjotwórczych specjalizacji na Wydziale Polonistyki pozwalała nam nie tylko zdobyć kompetencje zawodowe, ale także uczyła sprawczości w wymiarze codziennych doświadczeń.

 

Nauczyciel akademicki, samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.

 

Zajmuje się kulturami słowiańskich Bałkanów, przede wszystkim kulturą wizualną, widowiskami kulturowymi oraz praktykami artystycznymi. Jest autorką artykułów i książek naukowych m.in. Teatr u źródła. Teatr i dramat południowosłowiański wobec tradycji widowiskowych regionu i Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity.