FB
Vimeo
Open/Close Menu

Joanna Mikulska

Joanna Mikulska absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoNajważniejsze doświadczenia ze studiów to: roznoszenie plakatów na Festiwalu Tańca Współczesnego w CSW; korekta książki matematycznej podczas stażu w Wydawnictwie Pruszyński i S-ka; dyskusja z Urszulą Kochanowską w trakcie egzaminu w Muzeum Narodowym pod obrazem Józefa Mehoffera „Dziwny ogród”, wychodzenie poza papierową ramę na zajęciach „Projektowania sytuacji twórczych” prowadzonych przez Marię Parczewską i Janusza Byszewskiego oraz konstruowanie razem z przyjaciółką projektu dyplomowego: warsztatów creative writing. Dzięki tym wszystkim praktycznym doświadczeniom zrozumiałam czego nie chcę powtarzać i co sprawia mi największą frajdę. Wszystkie rezonują w moim zawodowym życiu do dziś.

Animatorka kultury i reporterka. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz z Instytutem Reportażu. Współtworzy Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz.
Prowadzi szkolenia dla kadr kultury dotyczące współpracy z lokalną społecznością oraz wspiera rozwój projektów społeczno-kulturalnych. Jest tutorem w programie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”.

 

Szczególnie lubi projekty związane z tematem lokalnej historii. Jest autorką wieloletniego projektu artystyczno-historycznego Korzenie Siekierek realizowanego w Domu Kultury Dorożkarnia na warszawskim Mokotowie. Współpracuje dziennikarsko z „Gazetą Wyborczą” i „Magazynem Miasta”.