FB
Vimeo
Open/Close Menu

Jacek Sosnowski

Jacek Sosnowski absolwent Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoNajważniejszych doświadczeń ze studiów było kilka. Pozytywnych i negatywnych, ale zawsze w jakimś stopniu będących punktem odniesienia do dalszej pracy. W trakcie specjalizacji dowiedziałem się, czego tak naprawdę nie chcę i nie lubię robić, i to było szczególnie inspirujące – spróbować rzeczy, do których się nie ma odpowiednich predyspozycji, które są domeną innych i na tym doświadczeniu zbudować dla nich pewien szacunek i iść dalej z klarowną wizja czego się nie chce, ale co nadal jest potrzebne. I to jest sens specjalizacji w ogóle – aby się samemu wyspecjalizować. Specjalizacja oznacza więc redukcję. Na etapie studiów redukcję iluzorycznych potencjałów j myślenia, że każdy może robić wszystko. Bez Animacji Kultury jako elementu studiów byłoby to niemożliwe. Oczywiście, aby ostatecznie do tego dojść w swojej codziennej pracy minęło wiele czasu, ale Animacja Kultury pozostaje punktem odniesienia, w którym łączą się kompetencje tak bardzo różnych osób i tak bardzo różne strategie działalności na polu kultury i sztuki, że nie sposób znaleźć innego źródła tak obszernej wiedzy, jak coś robić i jak czegoś nie robić.

Prowadzi galerię i fundację Propaganda przy ul. Foksal. Jest organizatorem Warsaw Gallery Weekend. Od 2017 jest roku kuratorem Fundacji Dom Development City Art.