FB
Vimeo
Open/Close Menu

Dorota Sosnowska

Dorota Sosnowska absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoZe specjalizacji wyniosłam mnóstwo doświadczeń. Oprócz tego, że zdobyłam ważne praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem projektami, dzięki Animacji Kultury dowiedziałam się także wiele o teatrze, którym zajmuję się naukowo. To warsztaty specjalizacyjne uświadomiły mi czym jest bycie na scenie, jak zmienia się poczucie ciała wobec kostiumu, świateł, dekoracji. Specjalizacja dała mi też narzędzia interpretacji i rozumienia sztuki, zaszczepiła wrażliwość na etyczny wymiar działania w sztuce i kreowanej przez nią społeczności. Zajęcia specjalizacyjne były jednymi z najważniejszych podczas studiów.

Adiunktka w Zakładzie Teatru i Widowisk oraz zastępczyni dyrektorki ds. studenckich w Instytucie Kultury Polskiej UW.

 

W przeszłości pracowała także w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy (2009-2011), koordynowała projekty kulturalne Fundacji Propaganda (od 2009), której do dziś jest Wiceprezeską. Umiejętności pisania wniosków, budżetowania, koordynowania projektu wyniesione z tej pracy i ze specjalizacji służą jej do dziś.