FB
Vimeo
Open/Close Menu

Dorota Ogrodzka

Dorota Ogrodzka absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoSpecjalizacja pozwoliła mi doświadczyć sztuki jako przestrzeni spotkania ludzi i ważnych dla nich spraw. Najważniejsze były inspiracje płynące z kontaktu z praktykami kultury, którzy i które z odwagą łączyli działania artystyczne z tym, co społeczne, polityczne, publiczne. Dzięki wizytom studyjnym w polskich i zagranicznych ośrodkach przekonałam się, że animacja kultury, może być żywym źródłem społecznych relacji oraz polem odkryć twórczych. W trakcie całego programu miałam szansę odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania o to, czym i jak sama chcę się zajmować, co jest dla mnie ważne, jakim językiem chcę mówić i do jakich wartości sięgać.

Pedagożka teatru, reżyserka, twórczyni działań artystyczno-społecznych, badaczka, animatorka kultury, kuratorka.

 

Prezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, założycielka Laboratorium Teatralno-Społecznego – tworzącego na pograniczu sztuk performatywnych i zaangażowania społecznego. Współpracuje z teatrami instytucjonalnymi i offowymi. Jest członkinią Kolektywu Terenowego, z którym w duchu idei etnoanimacji działa w społecznościach lokalnych. Pisze o teatrze, sztuce społecznie zaangażowanej, przestrzeni publicznej. Kuratorka programu warsztatów Slot Art Festival. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Krytyką Polityczną, Instytutem Teatralnym. Pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie prowadziła Młodą Scenę.