FB
Vimeo
Open/Close Menu

Aleksandra Stańczuk

Aleksandra Stańczuk absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoNajważniejsze doświadczenia to warsztaty fotograficzne u Juliusza Sokołowskiego, których pokłosiem był pierwszy projekt dofinansowany z MKiDN a przede wszystkim nieformalna Grupa Okołofotograficzna (www.grupaof.pl), której członkowie są obecnie moimi najlepszymi przyjaciółmi. Te warsztaty pokazały mi, jak inaczej patrzeć na fotografię oraz że liczy się spotkanie i ludzie. Dzięki akcjom w ramach Animacji poznałam niesamowitych ludzi zarówno działających w Polsce jak i zagranicą (staż w Stoke on Trent, Wielka Brytania). Bardzo cenne jest dla mnie nastawienie specjalizacji na praktykę, na poznawanie w działaniu. W ramach warsztatów stykaliśmy się pierwszy raz z widzami z ich reakcjami na nasze projekty, fotografie, pomysły (wystawa Office Du Tourisme po stażu), co pozwala kształtować dystans do siebie i tego, co się robi.

Do 2016 pracowała w sektorze kultury jako koordynatorka i menadżerka projektów przede wszystkim na rzecz sieciowania animatorów i animatorek kultury.

 

Obecnie pracuje jako menadżerka projektów IT w firmie Laboratorium EE. Prowadzi projekty od momentu wymyślania i projektowania, po koordynację procesu wytwarzania i wdrażania aplikacji mobilnych lub webowych.

Prowadzi też warsztaty w metodologii Google Design Sprint, ostatnio z projektowania modułu grywalizacji dla Urzędu Miasta St. Warszawa.