FB
Vimeo
Open/Close Menu

Agnieszka Leśny

Agnieszka Leśny absolwentka Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoKursy z antropologii – dały mi podstawę rozumienia współczesnego świata. Warsztaty etnograficzne oraz specjalizacyjne nauczyły mnie obserwować ludzi i ich otoczenie, co szalenie przydaje mi się w codziennej pracy. Spotkanie z niezwykłymi osobowościami; profesorami, doktorami i adiunktami zainspirowały mnie do rozwoju oraz dały poczucie wspólnoty intelektualnej.
Freelancerka w obszarze edukacji oraz antropologii. Trenerka w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Gier Szkoleniowych oraz prezeska (i człowiek od wszystkiego…) w fundacji Pracownia Nauki i Przygody.

 

 

Zajmuje się głównie wspieraniem rozwoju ludzi oraz więzi pomiędzy nimi. Prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi, tutoring oraz projekty w branży rozwojowej; od biznesu poprzez podmioty publiczne aż do organizacji pozarządowych. Po nocach bada historię polskiego żeglarstwa.